Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Cahier 1 brengt een grote diversiteit aan stemmen samen rond een aantal urgente maatschappelijke, stedelijke en ecologische vraagstukken. De reflecties uit de wereld van beleid, onderzoek en ontwerp vormen de (inter)nationale context van enerzijds de hoofdvraag van de Biennale: 'How Will We Live Together?' en anderzijds de wedervraag die in het Nederlandse paviljoen gesteld wordt: Who is We?

Cahier 1 brengt een grote diversiteit aan stemmen samen rond een aantal urgente maatschappelijke, stedelijke en ecologische vraagstukken. De reflecties uit de wereld van beleid, onderzoek en ontwerp vormen de (inter)nationale context van enerzijds de hoofdvraag van de Biennale: 'How Will We Live Together?' en anderzijds de wedervraag die in het Nederlandse paviljoen gesteld wordt: Who is We?

De situatie waarin de wereld zich nu bevindt, zorgt voor hernieuwde aandacht voor de vraag hoe onze manier van leven gevolgen heeft voor het welzijn van de aarde en al het leven dat zich daar op en in bevindt. Op stedelijke schaal uit die zorg zich onder meer in pleidooien voor circulariteit, wederkerigheid, meervoudigheid en interdisciplinariteit.

De auteurs die een bijdrage leveren aan dit Cahier zouden allemaal spreken op twee conferenties waarmee het programma Values for Survival van start zou gaan. Via dit Cahier vinden hun bijdragen alsnog een publiek. Het Cahier is, naast een inleidend katern, opgedeeld in vijf thematische katernen die elk een perspectief bieden op de ‘waarden voor overleven’: Polyphonic Cities, Multispecies Urbanism, The Multiplicity of Other, Sharing Research, Circular City. Het cahier is samengesteld door Caroline Nevejan en Huda Abi Farès.

Met bijdragen van onder meer Dagmar Klein, Dirk van den Heuvel, Annelys de Vet, Farid Tabarki, Klaas Kuitenbrouwer, Debra Solomon, Annemarie van Wezel, Studio Wild, Arjan van Timmeren, Maria Kaika, Bureau LADA, Afaina de Jong, Azza Karam, Lieke van Houtum, Vincent Busch, Karen den Hertog, Failed Architecture, Halleh Ghorashi, Paul Wouters, Ino Paap, Elisabeth IJmker, Thijs van Schijndel, Ida Freitas, Carrie Leermakers, Elisabeth IJmker, Pinar Sefkatli, Veronica Baas, Peter van Assche, Eveline Jonkhoff, Kate Raworth en Juan Carlos Goilo.

Het Cahier is ook beschikbaar op het nieuwe online platform voor kennisdeling openresearch.amsterdam, beheerd door het Chief Science Office en is daarnaast als hard copy te bestellen bij NAi booksellers.

Guus Beumer, artistiek directeur Het Nieuwe Instituut
Francien van Westrenen, Hoofd Agentschap, Het Nieuwe Instituut
Afaina de Jong, architect en kunstenaar; Debra Solomon, onderzoeker en kunstenaar
Richard Niessen
Eric Roelen
Caroline Nevejan (Chief Science Officer Gemeente Amsterdam), Klaas Kuitenbrouwer, senior onderzoeker, Het Nieuwe Instituut