Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

In een nieuwe vorm, als gevolg van de maatregelen omtrent de coronacrisis, zal het onderzoeksprogramma Values for Survival het denken en design verkennen waarmee we in de huidige tijd van onzekerheid en onwetendheid kunnen leven en overleven. De inhoud wordt grotendeels en waar mogelijk ontsloten in dit online dossier via een serie artikelen en cahiers. Het redactioneel ontwerp van de cahiers wordt ontwikkeld door Huda AbiFarès en Caroline Nevejan.

Caroline Nevejan over Values for Survival:

Wanneer mensen bepaalde waarden delen, bewegen zij in eenzelfde richting terwijl zij tegelijkertijd op hun eigen manier leven. Waarden stellen ons in staat door complexe landschappen van hedendaagse steden te navigeren. Waarden zijn een drijvende kracht achter motivatie en samenwerking. Waarden functioneren in clusters en vertegenwoordigen concepten die mensen bewust of onbewust kennen – de waarden die men toekent aan het begrip ‘mens’ staan bijvoorbeeld in relatie tot het begrip ‘natuur’. Waarden definiëren talen en culturen, ze definiëren infrastructuren en architecturen en ze weerspiegelen onze opvattingen over menselijk en niet-menselijk leven. Waarden staan aan de basis van onderzoek, beleid en ontwerp en zijn als zodanig van vitaal belang voor het floreren van de synergie van verschillende soorten kennis. Waarden sturen ons bij – op verschillende niveaus en in verschillende contexten – in de richting van welzijn en overleven.

Programma

Values for Survival

Cahier 1

Cahier 1 brengt een grote diversiteit aan stemmen samen rond een aantal urgente maatschappelijke, stedelijke en ecologische vraagstukken. De reflecties uit de wereld van beleid, onderzoek en ontwerp vormen de (inter)nationale context van enerzijds de hoofdvraag van de Biennale: 'How Will We Live Together?' en anderzijds de wedervraag die in het Nederlandse paviljoen gesteld wordt: 'Who is We?' 

Waarden, kennis en relaties, de sleutels voor omgevingsvisies

"Deze omstandigheden vragen om een andere aanpak dan waar gemeenten aan gewend zijn. Wat zijn de valkuilen hierbij? Welke processen, instrumenten en andere condities zijn nodig om dit proces te laten slagen?" Een gesprek over de ontwikkeling van de gemeentelijke omgevingsvisies.

Exploratorium

Cahier 2

Van mei tot en met augustus 2020 onderzoekt een internationale groep ontwerpers, wetenschappers, kunstenaars en activisten samen online de waarden achter specifieke maatschappelijke, stedelijke en ecologische vraagstukken die zowel in Venetië spelen als in andere delen van de wereld. We Are Here Venice is betrokken als partner bij het programma. 

Meerstemmige Steden

Een symposium over de toekomst van de stad en de noodzaak om fundamenteel anders over de waarden achter stadsontwikkeling te denken. 

Samen leren van de Omgevingswet

Gemeentelijke denkers en doeners kwamen bij elkaar om van gedachten te wisselen over de ruimtelijke en democratische mogelijkheden en moeilijkheden op het gebied van de Omgevingswet.

Guus Beumer, artistiek directeur Het Nieuwe Instituut
Francien van Westrenen, Hoofd Agentschap, Het Nieuwe Instituut
Afaina de Jong, architect en kunstenaar; Debra Solomon, onderzoeker en kunstenaar
Richard Niessen
Eric Roelen
Caroline Nevejan (Chief Science Officer Gemeente Amsterdam), Klaas Kuitenbrouwer, senior onderzoeker, Het Nieuwe Instituut