Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Afaina de Jong & Debra Solomon

Afaina de Jong

Afaina de Jong verkent als architect de grenzen van kunst, populaire cultuur en architectuur in een internationaal en intersectioneel discours. Daarbij integreert zij theorie en onderzoek met design.

Nadat zij enige tijd werkzaam was bij gerenommeerde internationale architectenbureaus, richtte De Jong in 2005 AFARAI op. Dit in Amsterdam gevestigde architectenbureau is gespecialiseerd in ruimtelijk ontwerp en strategie, met de onderliggende intentie om de stemmen van mensen en culturele stromingen die niet traditioneel in de architectuur vertegenwoordigd zijn ruimtelijk vorm te geven. Met behulp van vormen, taal, kleuren en patronen streeft de studio naar een meer holistische en inclusieve beleving van ruimte.

 

Onder de noemer The Multiplicity of Other ontwikkelt De Jong projecten waarmee ze dominante paradigma’s in de architectuur reconstrueert naar het hedendaagse stadsleven om zo ‘de ander’ - onder andere vrouwen, mensen van kleur, LGTBQ  - te verkennen vanuit een interdisciplinair en intersectioneel standpunt, op alle niveaus. Met The Multiplicity of Other ontwikkelt zij waardes, theorieën en methodes voor een nieuw design paradigma. Een belangrijk deel van De Jongs bijdrage in het Nederlandse Paviljoen is gericht op het creëren van Space of Other, het ruimtelijk maken van de complexiteit van het concept The Multiplicity of Other en het bevragen van de heersende modernistische ratio en de ‘universele’ white space van het Rietveldpaviljoen.

 

De Jong was als docent verbonden aan onder andere de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft, Sandberg Instituut en ARTEZ. Ze gaf lezingen aan Columbia University GSAPP in New York, the Royal College of Art in Londen, KTH in Stockholm en de Rhode Island School of Design in Providence. De Jong is promovenda aan het Amsterdam Institute for Social Science Research (AISSR) van de Universiteit van Amsterdam.

 

Debra Solomon

Debra Solomon is kunstenaar, onderzoeker en educator. In 2017 muntte zij de term Multispecies Urbanism waarmee zij een stedelijke ontwikkeling beschrijft die wordt bepaald door de prioriteiten van ecosystemen in de stad. Multispecies Urbanism bevordert beleidsinnovatie die burgers betrekt als onderdeel van een veerkrachtige stedelijke habitat, gebaseerd op milieu- en voedselrechtvaardigheid voor alle soorten. In Soil in the City: the socio-environmental substrate onderzoekt Solomon dit nieuwe paradigma waarin de natuur stakeholder is met wederkerig recht, als onderdeel van het stedelijk metabolisme en in samenwerking met het maatschappelijk middenveld.

 

In 2010 richtte ze Stichting Urbaniahoeve op waarmee zij stedelijke voedselbossen in de openbare ruimte vormgeeft en produceert, samen met de lokale bevolking, en beheertrainingen in Nederland en Italië ontwikkelt. In het afgelopen decennium onderzocht Solomon met Urbaniahoeve voedselbosbouw in de openbare ruimte, klimaatcrisismitigatie, biodiversiteit en habitatregeneratie in onderzoeksprojecten die het groen en de levende bodem in de stad reanimeren. Huidige projecten betreffen een 55 hectare stedelijk voedselbos in Amsterdam Zuidoost in samenwerking met bewoners en een demonstratievoedselbos in Amsterdam-Noord. De productie van bovengrond en de biodiversiteit van dit bos werden door bodemwetenschappers van Wageningen University beschreven als 'een paradijs op aarde'. Solomon is promovenda aan de Universiteit van Amsterdam op de afdelingen Urban Planning en Designing Urban Experience

Caroline Nevejan

Caroline Nevejan introduceert in de programmering rondom de Nederlandse bijdrage aan de 17e Internationale Architectuurtentoonstelling van La Biënnale di Venezia, City Science als nieuwe manier van werken waarin onderzoek, ontwerp en beleid structureel samenwerken aan de stad. Als Chief Science Officer inspireert en verbindt zij in Amsterdam verschillende onderzoeksprogramma’s tussen stad, gemeente, universiteiten en hogescholen. Zij initieert en regisseert onderzoeken op basis van vragen van ambtenaren van verschillende directies van de gemeente en van onderzoekers van de universiteit in alfa-, beta- en gammawetenschappen. Zowel het bepalen van de agenda, het formuleren van de onderzoeksvraag, het research design, de methodologie, als de wijze van valideren en valoriseren, wordt hierbij door de integrale en accumulatieve werkelijkheid van de stad bepaald. Op deze manier bouwen de verschillende partners in Amsterdam een duurzame kennisinfrastructuur rondom de grote uitdagingen van onze tijd als kansengelijkheid, klimaatadaptatie, een gezonde leefomgeving, slimme mobiliteit en digitalisering. 

 

Nevejan bekleedt ook de bijzondere leerstoel Designing Urban Experience bij het Amsterdam Institute for Social Science Research (AISSR) van de Universiteit van Amsterdam. Ook Afaina de Jong and Debra Solomon maken deel uit van deze onderzoeksgroep.

Francien van Westrenen

Francien van Westrenen studeerde kunst- en cultuurwetenschappen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en schreef haar masterscriptie over de toekomst van het kunstmuseum. Na haar afstuderen werkte ze voor diverse culturele instellingen in Nederland; zo was ze elf jaar werkzaam als programmamaker architectuur bij Stroom Den Haag. Daar heeft ze tal van tentoonstellingen verzorgd, waaronder Another Reality. After Lina Bo BardiProposals for a Qualitative Society met Céline Condorelli en Revolutionary Traces met Ângela Ferreira. Samen met Maaike Lauwaert redigeerde ze het boek Facing Value. Radical perspectives from the arts (Valiz, 2017).

 

Sinds maart 2018 is Van Westrenen als hoofd Agentschap van Het Nieuwe Instituut verantwoordelijk voor de bemiddeling tussen Nederlandse ontwerpers, makers en architecten en (inter)nationale platforms, manifestaties en beleidsvorming. Daarbij richt ze zich op de innovatieve kracht en de internationale rol van de verschillende designgebieden.

Klaas Kuitenbrouwer

Na zijn studie geschiedenis aan de Universiteit van Utrecht, ontwikkelde Klaas Kuitenbrouwer zijn kunstpraktijk richting digitale cultuur. Op het snijvlak van cultuur, technologie en ecologie onderzoekt, cureert en modereert hij programma’s waarmee hij de uitwisseling en fricties tussen verschillende vormen van artistieke, juridische, technologische, wetenschappelijke en niet-menselijke kennispraktijken onderzoekt.

 

Klaas Kuitenbrouwer ontwikkelde in 2019 binnen Het Nieuwe Instituut Neuhaus Temporary Academy for more-than-human knowledge en gelijktijdig de Zoöp. De Zoöp, geïnspireerd op de coöperatie en op wettelijke innovaties in verschillende niet-westerse jurisdicties, verandert het gesprek over de toekomst van de stad door een wettelijke status toe te kennen aan niet-mensen.

 

Kuitenbrouwer doceert media en theorie aan de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam en onderzoekt digitale cultuur aan Het Nieuwe Instituut in Rotterdam, met projecten als BotClub – humans welcomeGardening Mars & Terraforming Earth, en de Datastudio lezingen en conferentie.

 

InnaVisions

InnaVisions is kunstenaar, grafisch vormgever en dj. Samen met architect Afaina de Jong maakte hij het ruimtelijke ontwerp voor de tentoonstelling Diasporic Self: Black Togetherness as Lingua Franca (2019), een project van Amal Alhaag en Barby Asante. Hij ontwierp ook de prints voor de Vriendencampagne van Framer Framed.

 

Voor zijn werk neemt InnaVisions circulariteit als bron van creativiteit. Hij beoefent zijn creatieve visie op tijd en ruimte het liefst ’s nachts, waar alles meer abstract wordt, en hij een diepe verbondenheid voelt terwijl hij naar zijn favoriete muzikanten luistert. Zijn passie voor het ontwikkelen van beeldtaal wordt dan ook grotendeels gedreven door legendarische jazzmuzikanten zoals Sun Ra, Miles Davis, John en Alice Coltrane, Herbie Hancock en Pharaoh Sanders; muzikanten uit de 60’s en 70’s die zochten naar een diepere betekenis van tijd en ruimte, om zo te verbinden met een hogere creatieve kracht.

 

InnaVisions begon met het ontwerpen van flyers voor zijn eigen initiatief Da Circle of Sole, een legendarische underground night club in Rotterdam met een breed aanbod aan deejays, producers, muzikanten en artiesten. Daarnaast heeft InnaVisions samen met Afaina de Jong de expositieruimte Ultra de la Rue opgezet. Deze creatieve ruimte op de Wallen in Amsterdam diende als podium, zowel voor zijn eigen werk als dat van andere kunstenaars. Naast het maken van onafhankelijke kunst, werkt InnaVisions ook regelmatig in opdracht. In nauwe samenwerking met Afaina de Jong heeft hij installatieontwerpen gemaakt voor musea en galeries zoals Framer Framed, Baltic Centre for Contemporary Art, het Textielmuseum Tilburg, TENT Rotterdam, en The Storefront for Art and Architecture.

Guus Beumer, artistiek directeur Het Nieuwe Instituut
Francien van Westrenen, Hoofd Agentschap, Het Nieuwe Instituut
Afaina de Jong, architect en kunstenaar; Debra Solomon, onderzoeker en kunstenaar
Richard Niessen
Eric Roelen
Caroline Nevejan (Chief Science Officer Gemeente Amsterdam), Klaas Kuitenbrouwer, senior onderzoeker, Het Nieuwe Instituut