Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Project

The Forbidden Garden of Europe initieert een internationale discussie over nieuwe manieren van samenleven door vraagtekens te zetten bij de huidige stand van zaken in Europa. Dragen ruimtelijke, sociale en wettelijke beperkingen altijd iets bij aan de totstandkoming van meer inclusieve manieren van samenleven?

Studio Wild gebruikt de metafoor van het plantenleven om nieuw licht te werpen op politiek geladen onderwerpen en zo gepolariseerde debatten vlot te trekken. The Forbidden Garden of Europe gaat over een omstreden, door de Europese Unie opgestelde lijst van ‘invasieve uitheemse plantensoorten’. Op basis van hun etnische en biologische kenmerken vormen deze soorten een bedreiging voor inheemse Europese planten en daarom is het in de hele EU verboden om ze te kweken, te verhandelen en te vervoeren.

De tuin bestaat uit de stemmen en lichamen van deze ‘verboden’ planten, en spreekt de woorden van het lot van veel van onze buren die zich inspannen om in Europa voet aan de grond te krijgen.

Biografie

Studio Wild is een collectief van drie Nederlandse architecten, Tymon Hogenelst, Jani van Kampen en Jesse van der Ploeg. Zij ontwikkelen prikkelende ontwerpen die de huidige grenzen van de architectuur overschrijden. Het atelier is ooit opgericht in een gekraakt scholencomplex in Delft en heeft aansluitend een recalcitrante benadering van architectuur, design en kunst ontwikkeld. Studio Wild zoekt de grenzen op in het spanningsveld tussen politiek, architectuur en natuur en omarmt de complexiteit die hieruit voortvloeit door in verschillende disciplines te werken.

De nieuwsgierigheid en een onbevooroordeelde benadering van het atelier heeft tot contacten met verschillende plaatsen en projecten geleid, variërend van workshop tot seminar, van beeldhouwkunst tot architectuur, van meubilair tot tentoonstelling, van Nederland tot Italië. Studio Wild benadert elke plek en elk project vanuit een originele invalshoek en creëert zo een middel tot discussie en dialoog. Het is niet alleen een architectuuratelier maar ook een platform voor het heruitvinden van de status quo, dat actief is op het snijvlak met de bestaande modus operandi.

Guus Beumer, artistiek directeur Het Nieuwe Instituut
Francien van Westrenen, Hoofd Agentschap, Het Nieuwe Instituut
Afaina de Jong, architect en kunstenaar; Debra Solomon, onderzoeker en kunstenaar
Richard Niessen
Eric Roelen
Caroline Nevejan (Chief Science Officer Gemeente Amsterdam), Klaas Kuitenbrouwer, senior onderzoeker, Het Nieuwe Instituut