Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Project

In Stories on Earth worden verhalen en ontwerpen gecombineerd met de bedoeling om de tweedeling tussen menselijk en niet-menselijk te ondermijnen. Geïnspireerd geraakt door de verschillende opvattingen van het niet-menselijke in verschillende culturen laat Failed Architecture (FA) zien dat het mogelijk is om radicaal verschillende wereldbeelden te verbeelden. Mensen worden daarbij opgevat als radertjes in een geïntegreerd ecologisch systeem. In dit project wordt personifiëring gebruikt om niet-mensen zeggenschap te geven in de ruimtes waar we met ze samenkomen. Het project faciliteert de samenwerking van een aantal schrijvers en ontwerpers en combineert de fantastische kenmerken van het vertellen met de praktische benadering van het ontwerpen. De ruimtelijke verhalen die daaruit voortvloeien worden gepresenteerd tijdens een reeks evenementen en een podcastserie, zodat de verhalen op grote schaal beschikbaar zijn voor het publiek.

Biografie

Failed Architecture verbindt de architectuur opnieuw met de echte wereld door nieuwe perspectieven op de gebouwde omgeving te belichten en de betekenis van architectuur in de hedendaagse samenleving te verkennen. FA, een onafhankelijke Amsterdamse stichting die wereldwijd actief is, biedt sinds 2011 een inclusief podium voor kritische gesprekken over de stad, gevoed door onconventionele verhalen van een internationaal netwerk.

De architectuur blijft maar falen. Dat komt doordat we vastzitten in een mondiaal economisch systeem dat winst boven alles stelt en sociale en politieke omstandigheden reproduceert die de controle ondermijnen die mensen over hun gebouwde omgeving zouden kunnen hebben. Ondertussen reduceren de media het ontwerp van de samenleving tot een spectaculair plaatje, met als gevolg dat het publiek een oppervlakkig begrip heeft van wat architectuur is en kan zijn.

FA plaatst vraagtekens bij dominante ruimtelijke trends, verkent alternatieve werkelijkheden en zoekt daarbij ver voorbij de architectuurgemeenschap. Het platform combineert persoonlijke verhalen met onderzoek en reflectie en houdt vast aan het idee dat de architectuur moet gaan over sociale rechtvaardigheid en klimaatrechtvaardigheid, popcultuur en subcultuur, representatie en verbeelding en alles wat er gebeurt als een gebouw eenmaal stáát. 

Guus Beumer, artistiek directeur Het Nieuwe Instituut
Francien van Westrenen, Hoofd Agentschap, Het Nieuwe Instituut
Afaina de Jong, architect en kunstenaar; Debra Solomon, onderzoeker en kunstenaar
Richard Niessen
Eric Roelen
Caroline Nevejan (Chief Science Officer Gemeente Amsterdam), Klaas Kuitenbrouwer, senior onderzoeker, Het Nieuwe Instituut