Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Afaina de Jong presenteert via het begrip Multiplicity of Other een wereld van gewoontes, gebruiken en waarden die geen onderdeel is van de dominante cultuur, maar dat wel zou moeten zijn. In plaats van het negeren, controleren of uitsluiten van dat wat als anders beschouwd wordt, kan het omarmen van verschil onze steden juist verrijken, aldus De Jong. In haar werk Space of Other onderzoekt ze de complexiteit, methoden en achterliggende waarden van een andere taal waarmee deze wereld zichtbaar wordt en toepasbaar in de praktijk van stedenbouw en architectuur. 

Playlist

In samenwerking met vormgever en dj InnaVisions presenteert zij een playlist met muziek van artiesten die in hun werk andere werelden, ruimtes en spiritualiteiten verkennen. Muziek geldt als een belangrijke ‘taal’ en creatieve uitingsvorm voor de ruimtelijke complexiteit van het grootstedelijke leven. Muziek kan zelfs als een ruimtelijke kunstdiscipline worden beschouwd. De nummers op de playlist variëren van hedendaagse jazz en beatproducties tot aan jazz uit de jaren zeventig en broken beats.

Luister I Have a Dream van Denys Baptiste als inleiding op de playlist.

Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Guus Beumer, artistiek directeur Het Nieuwe Instituut
Francien van Westrenen, Hoofd Agentschap, Het Nieuwe Instituut
Afaina de Jong, architect en kunstenaar; Debra Solomon, onderzoeker en kunstenaar
Richard Niessen
Eric Roelen
Caroline Nevejan (Chief Science Officer Gemeente Amsterdam), Klaas Kuitenbrouwer, senior onderzoeker, Het Nieuwe Instituut