Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Scroll en ontdek Biennale2020

Biennale curator Hashim Sarkis stelt deze editie een vraag centraal: 'How will we live together?'' Het Nieuwe Instituut stelt daarop de wedervraag: ‘Who is We?’ en biedt tegelijkertijd een antwoord door een perspectief op stedenbouw te presenteren waarbij de zeggenschap van mensen en meer-dan-mensen (van dieren en planten tot bodemleven en kunstmatige cognitieve systemen) uitgangspunt van ontwerp is. 

Who is We? vertrekt bij de onderzoeken en praktijken van architect Afaina de Jong en kunstenaar Debra Solomon. Zij argumenteren met hun bijdragen dat een fundamentele nieuwsgierigheid naar de ander, inclusief andere levensvormen, een voorwaarde is voor het ontstaan van nieuwe kwaliteit in de stad en samenleving.

Onder de noemer The Multiplicity of Other stelt Afaina de Jong de dominantie van een eenzijdige blik op de stad aan de orde en benoemt zij de veelvormige menselijke aanwezigheid als fundamenteel voor de stad. Debra Solomon, die de term Multispecies Urbanism heeft gemunt, benadrukt het belang van het meer-dan-menselijke door het ontwikkelen van breed gedragen sociaal-ecologische stedelijke interventies, waarvoor zij de bodem en het bodemleven ziet als het fundament. Het paviljoen is met deze bijdragen een krachtig pleidooi tegen monocultuur: meervoudigheid en meerstemmigheid zijn een voorwaarde voor ons bestaan.

Het Nieuwe Instituut wil de ambities van het nationale paviljoen in Venetië programmatisch verbinden aan een nationale en regionale context door samenwerkingen aan te gaan met onder meer de stad Amsterdam en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Values for Survival

Om de genoemde thema’s ook voorbij het paviljoen en Venetië te verbinden met actuele ruimtelijke vraagstukken in Nederland heeft Het Nieuwe Instituut prof dr. Caroline Nevejan, Chief Science Officer van de gemeente Amsterdam (openresearch.amsterdam), uitgenodigd om een parallel publiek onderzoeksprogramma samen te stellen, getiteld Values for Survival.

Open Call

Ten behoeve van het parallelprogramma heeft Het Nieuwe Instituut samen met Stimuleringsfonds Creatieve Industrie een Open Call uitgeschreven. In december 2020 werden drie ontwerpteams geselecteerd: Failed Architecture, Bureau LADA en Studio Wild. Met de Open Oproep ambiëren Het Nieuwe Instituut en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie kennis te bevorderen en bij te dragen aan de ontwikkeling van onderzoek op het gebied van architectuur en stedenbouw.

 

22/05 – 21/11/2021

Giardini, Venetië

Meer informatie via de website van Biennale Architettura 2020

 
Guus Beumer, artistiek directeur Het Nieuwe Instituut
Francien van Westrenen, Hoofd Agentschap, Het Nieuwe Instituut
Afaina de Jong, architect en kunstenaar; Debra Solomon, onderzoeker en kunstenaar
Richard Niessen
Eric Roelen
Caroline Nevejan (Chief Science Officer Gemeente Amsterdam), Klaas Kuitenbrouwer, senior onderzoeker, Het Nieuwe Instituut